Meny Stäng

Skogslind (Tilia cordata)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Skogslind i Christinelunds ädellövskog, Helsingborgs kommun. Foto: Lars Salomon.