Meny Stäng

Skogsknipprot (Epipactis helleborine)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Skogsknipprot i Borgens naturreservat, Helsingborgs kommun.
Skogsknipprot i Borgens naturreservat, Helsingborgs kommun.