Meny Stäng

Sårläka (Sanicula europaea)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Sårläka i ädellövskog på Kullaberg, Skåne. Foto: Lars Salomon.