Meny Stäng

Ramslök (Allium ursinum)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Stort bestånd av Ramslök i Christinelunds ädellövskog, NV Skåne.