Meny Stäng

Kambräken (Blechnum spicant)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Kambräken i bäckravin öster om Össjö, Ängelholms kommun. Foto: Lars Salomon.