Meny Stäng

Gullpudra (Chrysosplenium alternifolium)

Ekologi:

Kännetecken: 

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Ytterligare information: Mer på Artfakta.se >>

Gullpudra i alkärr öster om Össjö, NV Skåne.